Xây mộ đá nên hay không? Tháng Bảy 21, 2015 by quản trị viên

Ngày nay việc xây mộ nói chung, xây mộ đá nói giêng đã chở thành truyền thống của nhân dân ta. Kết hợp với khinh tế phát triển, việc  xây mồ mả càng được trú trọng nhiều hơn. Vậy xây mộ như nào cho hợp lý, ở bài viết xây mộ đá nên hay không […]