chân tảng đá – dấu tích của những kiến trúc cổ Tháng tám 8, 2014 by quản trị viên

Chân tảng đá – dấu tích của những kiến trúc cổ xưa Những năm gần trong khi thi công nhiều công trình hay khi trùng tu những ngôi chùa đã làm lộ diện nhiều di tích của mặt bằng kiến trúc sâu dưới lòng đất như: dấu tích nền, sân nền, móng cột, chân tảng […]

Lăng mộ đá, cõi nha âm của đại gia Tháng Bảy 2, 2014 by quản trị viên

Lăng mộ đá, cõi nhà âm của đại gia. – Với quan niệm “sống cái nhà, già cái mồ”, nhiều đại gia không ngần ngại bỏ tiền tỷ xây cất lăng mộ đá, nhà thờ. Chứng kiến sự hoành tráng và cầu kỳ của những “dinh thự” dành cho người chết mới thấy hết sự […]