chân tảng đá – dấu tích của những kiến trúc cổ Tháng tám 8, 2014 by quản trị viên

Chân tảng đá – dấu tích của những kiến trúc cổ xưa Những năm gần trong khi thi công nhiều công trình hay khi trùng tu những ngôi chùa đã làm lộ diện nhiều di tích của mặt bằng kiến trúc sâu dưới lòng đất như: dấu tích nền, sân nền, móng cột, chân tảng […]