Mộ đá tam sơn là mẫu mộ đá có kích thước nhỏ, mẫu đơn giản. Mẫu mộ này thưòng được sử dụng nhiều ở các khu lăng mộ có kích thức hạn chế hoặc những khu có nhiều ngôi mộ đá. Sản phẩm này thường được chế tác bằng đá xanh nguyên khối.

Page 1 of 212
Page 1 of 212