Category Archives: Phong thủy

Phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu những yếu tố tự nhiên như gió, mạch nước, khí, nhân sinh quan có ảnh hưởng như thế nào đền vận mệnh con người. Đây là một phạm trù văn hóa chưa được khoa học chứng mình mà chúng được công nhận bởi khoa họ giả tưởng.

Theo phong thủy, mỗi sự vật hiện tượng xảy đến đều có thể bị tác động bởi các yếu tố phi khoa học và cần phải thực hiện đúng để có thể giải trừ vận xui cũng như cầu may mắn cho gia chủ và dòng họ.

Posts Not Found

Maybe try a search?