Công cuộc cải cách và phát triển làng nghề đá ninh vân

Thông tin chi tiết

Duy trì và phát triển nghề đá mỹ nghệ đang là mối quan tâm lớn nhất của các ban ngành lãnh đạo tỉnh. Để duy trì và phát triển nghề Làm lăng mộ đá  thì trước hết phải đưa ra những định hướng về các mặt hàng cũng như sự tiêu thụ của các mặt hàng này trên thị trường.đẻ nghề đá mỹ nghệ truyền thống không bị mai một theo thời gian những người trong ban lãnh đạo, ban quản lý làng nghề đã có nhiều chính sách cải cách và tân tiến trong việc sản xuất và chế tác những sản phẩm lăng mộ đá , Mẫu mộ đá  và rất nhiều những sản phẩm đá mỹ nghệ khác cũng được cách tân và đổi mới. . Việc nghiên cứu tìm hiểu, đánh giá đúng giá trị văn hóa của các sản phẩm lăng mộ đá, lan can đá,lư hương đá, cây hương đá….là một việc rất quan trong trong công cuộc định phương hướng và giải pháp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa và góp phần vào việc duy trì sự ổn định và phát triển của làng nghề.

Công cuộc cải cách và phát triển làng nghề đá ninh vân

Để làng nghề phát triển ổn định và vững chắc, cần những chủ trương và giải pháp thích hợp nhằm khai thác tốt nhất những tiềm năng và Mẫu lăng mộ đẹp thuận lợi có sẵn ở địa phương, Đối với nghề đá mỹ nghệ

Phát triển làng nghề cần phải khẳng định rằng, các làng nghề truyền thống là một trong những nghề chứa đựng những tinh hoa và truyền thống của dân tộc, tác động tương hỗ nhau, yếu tố này là cơ sở để thúc đẩy hiệu quả của yếu tố kia và ngược lại. Có bảo vệ, bảo tồn tốt mới tạo tiền đề để khai thác và sử dụng tốt, mộ đá thanh hóa  đồng thời hiệu quả khai thác cao sẽ là nhân tố quan trọng góp phần phát triển cao về kinh tế cũng giá trị của những sản phẩm đá mỹ nghệ nói chung và lăng mộ đá nói riêng

Là một làng nghề thủ công truyền thống có điều kiện hết sức thuận lợi về nguồn nguyên vật liệu tại địa phương nên việc nhận thức và xử lý tốt mối quan hệ giữa việc bảo tồn, phát triển làng nghề với việc khai thác một cách triệt để

Để mở rộng quy mô,và phát triển các loại hình dịch vụ đi cùng . Quá trình phát triển, mở rộng làng nghề, chất lượng các sản phẩm mỹ nghệ truyền thống trở thành mặt hàng tốt và tạo được niềm tin của khách hàng làm tăng, sức tiêu thụ các sản phẩm của làng nghề.

Hãy like và shere nếu thấy bài viết hayShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn

Thẻ bài viết